OPGW-24B1-15-130-2

发布日期:2017-12-26 浏览次数:124

一、光缆结构参数表、技术参数表及结构图

1  OPGW结构参数表、技术参数表及结构图

1 OPGW结构参数表

OPGW光缆型号规格

结构组成

(型号)

种类

导电率

直径

根数

备注

中心

单线

铝包钢

30%

3.2

1

 

光单元

 

第一层

单线

铝包钢

30%

3.0

5

 

光单元

不锈钢管

2.9

1

24G.652

第二层

单线

铝包钢

30%

3.0

12

 

第三层(如有)

 

2 OPGW技术参数表

序号

技术参数项目

单位

技术参数值

1

型号

/

OPGW-24B1-130[107;114.3]

2

光纤类型

G.652/G.655

G.652

3

光纤芯数

24

4

直 径

mm

15.2

5

承载截面积

mm2

128.22

6

单位重量

kg/km

750

7

抗拉强度(RTS)

kN

107.2

8

20℃直流电阻

Ω/km

0.456

9

短路电流容量(40~200℃,0.25s

kA2.s

114.3

10

拉重比

km

14.6

11

最大允许拉力(%RTS

%RTS

40

12

年平均运行张力(%RTS

%RTS

15~25

13

综合弹性模量

GPa

132

14

综合线膨胀系数

10-6/

13.8